Merak Edilen Sorular

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Koçluk nedir?

ICF koçluğu şöyle tanımlar; günümüzün belirsiz ve karmaşık ortamlarında, kişisel ve mesleki potansiyeli maksimize eden, müşteriyi daha fazla düşünmeye teşvik ederek yaratıcı süreçler içine girmesi için ilham veren, müşteri ile koçun işbirliği içinde olduğu bir ilişkidir. Koçlar her müşterinin yaratıcı, becerikli ve bütün olduğuna inanır. Bu temel üzerine kurulunca koçun sorumlulukları şunlardır:
Müşterinin ulaşmasını istediği şeyleri keşfetmek, netleştirmek ve uyum sağlamak
Müşterinin kendini keşfetmesi konusunda onu teşvik etmek
Müşteri tarafından üretilen çözümleri ve stratejileri ortaya çıkarmak
Müşteriyi sorumlu ve hesap verebilir tutmak
Bu süreç, müşterilerin liderlik becerilerini geliştirir ve potansiyellerini ortaya çıkarırken, iş ve özel yaşamlarındaki durumlarını geliştirmelerine önemli ölçüde yardımcı olur.
(Bilgiler ICF Türkiye sayfasından alıntıdır.)

Koçlukta Neler Kullanılır?

Değerlendirmeler: Bireyin veya işletmenin ihtiyaçlarına ve koşullarına bağlı olarak koçluk sürecini desteklemek için çeşitli değerlendirmeler yapılabilir. Değerlendirmeler öz farkındalığı geliştirebilecek nesnel bilgilerin yanı sıra başkalarının ve durumlarının farkındalığını da sağlar; koçluk hedefleri ve uygulanabilir stratejiler oluşturmak için bir ölçüt verir ve ilerlemeyi değerlendirmek için bir yöntem sunar.
Kavramlar, modeller ve ilkeler: Davranış bilimlerinden, yönetim literatüründen, geleneklerden ve / veya sanat ve beşerî bilimlerden elde edilen çeşitli kavramlar, modeller ve ilkeler, kişisel farkındalığı ve başkalarının farkındalığını artırmak, bakış açısını değiştirmek; perspektifte değişimleri, yeni iç görüleri teşvik etmek, fırsatlara ve zorluklara bakmak için yeni çerçeveler sağlamak ve ileriye yönelik eylemlere enerji ve ilham vermek için koçluk görüşmesine dahil edilebilir.
Değer katan yaklaşım: Koçluk, neyin doğru olduğuna, neyin işe yaradığına, neyin istendiğine ve ulaşmak için neye ihtiyaç duyulduğuna dayanan, değer katan bir yaklaşım içerir. Bu yaklaşımla koç kişisel iletişim etkinliğini arttırmak için yapıcı iletişim becerilerini ve yöntemlerini modellemektedir. Keşif temelli sorgulamayı, kişisel fırsatları ve zorlukları yönetmenin proaktif yollarını, başkalarının en olumlu yanlarını ortaya çıkarmak için gözlemlerin yapıcı çerçevesini ve geri bildirimleri ve sorunlara odaklanmanın aksine başarı vizyonlarını dahil eder. Değer katan yaklaşımın anlaşılması, kullanılması basittir ve sonuçları derin olabilir, yeni olasılıklar yaratır ve harekete teşvik eder.
(Bilgiler ICF Türkiye sayfasından alıntıdır.)

Koçluk hizmetinin süresi ne kadardır?

Bir koçluk ortaklığının uzunluğu, bireyin veya ekibin ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak değişir. Bazı odaklanmış koçluk türleri için, üç ila altı ay arası çalışabilir. Diğer koçluk türleri için, insanlar koçla daha uzun süre çalışmayı yararlı bulabilirler. Sürenin uzunluğunu etkileyebilecek faktörler şunlardır: hedef tipleri, bireylerin veya ekiplerin tercih ettikleri çalışma yolları, koçluk toplantılarının sıklığı ve koçluğu desteklemek için mevcut finansal kaynaklar.
(Bilgiler ICF Türkiye sayfasından alıntıdır.)

Koçluğun size uygun olup olmadığını nasıl anlarsınız?

Sizin veya şirketinizin koçluktan fayda sağlayıp, sağlamayacağını belirlemek için, koçlukta ne beklediğinizi özetleyerek başlayın. Bir birey veya işletme, arzulanan sonuç hakkında oldukça net bir fikre sahip olduğunda, koçluk ortaklığı bu sonuca daha kolay bir şekilde nasıl ulaşılacağına ilişkin bir strateji geliştirmek için yararlı bir araç olabilir. Koçluk bir ortaklık olduğundan, iş birliğine, diğer bakış açılarına ve yeni perspektiflere değer verip vermediğinizi kendinize sorun. Ayrıca kendinize, sizin veya işletmenizin zaman ve enerjiyi gerçek değişiklikler yapmak için ayırmaya hazır olup olmadığını sorun. Cevap evet ise, koçluk büyümek ve gelişmek için yararlı bir yol olabilir.
(Bilgiler ICF Türkiye sayfasından alıntıdır.)

Koçluk neden tercih ediliyor?

Koçluk aşağıdaki nedenlerden dolayı önemli ölçüde büyüdü:

  • İş hayatında hızlı değişimler yaşanıyor.
  • Küçülme, yeniden yapılanma, birleşme ve diğer örgütsel değişiklikler nedeniyle artık şirketler geleneksel yönetim yaklaşımlarını kullanarak sonuçlara ulaşamıyor.
  • Bazı endüstrilerde yetenekli çalışan sayısındaki artışla birlikte, şirketler bireylerin gelişimine yatırım yapmayı taahhüt etmek zorundalar.
  • Yöneticilerin yapmak için eğitilmiş oldukları ve rekabetçi sonuçlar için artan talepler nedeniyle işlerinin şimdiki gereklilikleri arasındaki farklar genişliyor.
  • İnsanlar iş güvencesi olmamasıyla ve hep öncekinden daha yüksek seviyelerde performans için artan işyeri baskılarıyla mücadele ediyorlar.
  • Şirketler, stratejik iş hedeflerine ulaşmak ve yüksek müşteri memnuniyetini sağlamak için kapsayıcı, ortak çalışma ortamları geliştirmek zorundalar.
  • Mükemmel koçluk sonuçlarını tecrübe eden kişiler bu konuda daha çok kişiyle konuşuyorlar.
Günümüzde insanlar, kendi yaşamlarından sorumlu olma fikrine daha açıktırlar. Koçluk tam da bunu yapmalarına yardımcı olur. Kısacası, koçluk bireylere ve şirketlere yaşamda ve iş dünyasında en çok neyin önemli olduğuna odaklanmalarına yardımcı olur. Bu nedenlerden dolayı sektör büyümeye devam ediyor.
(Bilgiler ICF Türkiye sayfasından alıntıdır.)