Hizmetlerimiz

Motivasyon ve Liderlik Seminerleri

Bu eğitim; bireylerin hem özel hem de iş hayatlarında insan ilişkilerinde liderlik edebilme becerilerini arttırmayı, zor durumlarla baş etmeyi, hem çevredeki insanları ve hem de bireyin kendisini motive edebilecek yani yönlendirebilecek bilgi ve becerileri geliştirmeyi hedeflemektedir. İletişim tarzları ile yarattıkları etkiyi fark etmelerine, farklılık ya da çatışma anları için farklı iletişim yollarını uygulamalarına, kendileri ve ekipleri için motivasyon uyandıran zihin ve davranış modelleri sergilemelerine, liderlik potansiyellerini kullanarak birleştiren ve bütünün faydasına çözümler üreten bir etki kurmanın yollarını uygulamalarına rehberlik etmektir.

Feature Icon

Motivasyon ve Liderlik Seminerlerinde Hedeflenen Amaç

Günümüz insanı; bulunduğu kalabalıklar, iş yoğunluğu, üst üste gelen sorumluluklarının yükümlülükleri, hareket etmekteki kabiliyeti ile birleştiğinde ruh ve zihin olarak her an bölünmektedir. Sürekli bölünen ruh ve zihin bir araya gelerek koordinasyon sağlamakta zorlanmakta, daha önce bir işi yaparken ki haz ve mutluluk doyumu farkında olmadan azalmaktadır.
Sanayi devrimi ile başlayan ve günümüz moderniziminde birlikte her şey gibi birey olarak ta yaşantılarımızı rutine bağlamaktayız. Bireyin bir şeyi yaparken bir işten ilgi duyacağı bir yere dursun, kendisi için günlük hedeflere ulaşmaya bile zorlanır hale gelmiştir. Bu eğitimin amacı; sürekli değişen koşullar altında bireyin dikkatini toplaması, birey olarak kendini tanıması ve değişen şartlar altında nasıl bir bakış açısıyla yol alırsa motive olacağı ile ilgilidir.

Bu eğitim seminerine katılmak size ne yarar sağlar?

  • Geliştirdiğiniz duyusal algı programlama yaklaşımı ile birlikte çalıştığınız ekibi daha kolay yönetebilirsiniz.
  • Hedef odaklı çalışma kültürü ile iş sonuçlarına daha kısa sürede ulaşmak için gerekli teknik kabiliyetleri geliştirirsiniz.
  • Ekibinizde bulunan farklı görüş ve düşünceleri ortak akla dönüştürmek için gerekli sosyal kabiliyetleri öğrenirsiniz.
  • İkna ve etkileme sanatı teknikleri ile iletişim kabiliyetlerinizi güçlendirirsiniz.
  • Soru teknikleri ve sorun çözümleri yaklaşımları ile birlikte çalıştığınız ekip üyelerinin, olayları birden fazla bakış açısı ile görebilmelerini sağlarsınız.
  • Ekibinizdeki farklılıkları gelişim için bir fırsata dönüştürebilirsiniz.
  • Liderlik ve yöneticilik için gerekli teknik ve sosyal kabiliyetleri öğrenirsiniz.
  • İş yaklaşımınızda liderlik uygulamalarını kullanabilirsiniz.
  • Kendi gelişim planınızı hazırlayabilir ve uygulayabilirsiniz