Hizmetlerimiz

Öğrenci Koçluğu

Öğrenci Koçluğu, gelecek nesillerin istedikleri hedeflere erişmelerine yardımcı olmayı sağlayan bir yöntemdir. Bu noktada öğrenciler ile kurulan temaslarda doğru iletişimin önemi ortaya çıkmaktadır. Öğrencideki dönemsel keşif  ve değişim adımlarının ne şekilde takip edilmesi gerektiğini bilip hedefe adım adım yaklaşmak çok önemlidir. Hedefimiz, öğrencileri amaçlarına ulaştırmada doğru bir rehberlik yapmaktır.

Unutmayın, başarısız öğrenci yoktur! Yalnızca kendine ve potansiyel iç gücüne İnanmayan öğrenci vardır. Eğitimin temelinde bulunan ‘Her çocuk özeldir’ şiarından yola çıkacak olursak her öğrencinin kendine özgü bir potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Önemli olan bu potansiyeli fark edip ortaya çıkarmak ve doğru yöntemler ile rehberlik yapmaktadır. İşte öğrenci koçluğunun temelini de bu oluşturmaktadır.

Feature Icon

Öğrenci Koçluğunda Hedeflenen Amaçlar

Akademik başarının yükseltilmesine yardımcı olmak.
Sınav kaygısının yok edilmesine yardımcı olarak sınav başarısını artırmak.
Meslek seçiminde yardımcı olmak.
Aile içi sorunlar ile başa çıkılmasında destek olmak.
Zaman yönetimini sağlanmasında yardımcı olmak.
Süreyi verimli kullanabilme becerisi kazandırmak.
Sosyal iletişim becerilerini geliştirmek.
Akran zorbalığı yaşıyorsa, aile ve okul ile işbirliği içerisinde olarak bu sorunu çözmesine yardımcı olmak.
Sosyal iletişim becerilerini geliştirmek.
Günlük ve haftalık ders planları yapmasına yardımcı olmak.
Uygun ders çalışma ortamları hakkında bilgilendirmek.
Sınav başarısını engelleyecek faktörlerin tespit edilmesinde yardımcı olmak.
Etkin dinleme yaparak, öğrencinin duygu ve düşüncelerini tespit etmeye çalışmak.
Öğrencinin hedef davranışlara ulaşması için uygun öğrenme tekniklerini göstermek.
Gerekli durumlarda aile ve öğretmenleri ile görüşmek.
Yeteneklerinin farkına varmasını sağlayarak yeri geldiğinde eğitim arkadaşlığı yapmak.

  • 13 yaş üzeri gençler için uygundur.
  • Genç seans almaya ve gelişmeye istekli olmadığı sürece hiçbir şekilde ebeveynin isteğiyle Koçluk süreci başlamaz. Güven ve samimiyet ilişkisine dayalı bu süreçte öğrencilerin gün geçtikçe artan stres ve sınav kaygısından uzak kalmaları en büyük temennimiz.
  • Gencin hedeflerine giden bu harika yol arkadaşlığında Koç tarafından her seansta onun gelişimi takip edilerek tıkandığı noktalar varsa üzerinde çalışılır.
  • Öğrenci Koçluğu seansları bir gelişim sürecidir. Sürecin verimli olması için minimum 6-12 seans birlikte çalışılmasını tavsiye ederiz.