Eğitimlerimiz

Profesyonel Koçluk Eğitimi

Koçluk eğitimimiz 88 saattir.

Programın tamamı 88 saat sürmekte olup içeriği deneyime dayalı gelişim yöntemleri ve atölye çalışmaları gibi yapılardan oluşmaktadır.
Ders ve atölye çalışmalarının tamamı online olarak Zoom üzerinden yapılmaktadır. Pandemi sonrası dileyen katılımcılarla yüz yüze çalışmalar yapılacaktır. Bu kurs programı, sizi kişisel ve profesyonel olarak geliştirmek için tasarlanmıştır.
İddialı içerik, ilgi çekici sunum ve pratik anlatım ile kalıcı öğrenmeyi keyifli hale getiriyoruz.

Image
Modüller

Eğitim İçeriği

KOÇLUĞUN TEMELLERİ

Bu derste katılımcıların koçluğun temel ilke ve felsefesiyle tanışmaları amaçlanır. Koçluk için gerekli olan beceriler ve bu becerilere eşlik etmesi gereken zihin araçları, koçluğun ICF tarafından kabul edilmiş etik değerleri, ilkeleri ve standartları verilir. Teorik bilgilerin yanında bir atölye ortamında katılımcılara ilk gözetimli koçluk demolarını yapma olanağı sunulur ve atölye liderinin tecrübe ve bilgileri ile geri bildirimler verilir.

KOÇUN VARLIĞI VE UYGULAMALARI

Bu derste katılımcıların açık, esnek ve kendinden emin bir tarz kullanarak, tamamen bilinçli olma ve danışanla spontane ilişki kurma becerisini geliştirmek için temel koçluk becerileri edinmeleri amaçlanır. Müşterinin söylediklerine ve söylemediklerine tamamen odaklanma, müşterinin arzuları bağlamında söylenenlerin anlamını anlama ve müşterinin kendini ifade etmesini destekleme yeteneği geliştirmek üzerine teorik bilgiler ve pratik uygulamalar verilir. Koçun varlığını sağlama ve sürdürmeye yönelik yaklaşım ve iletişim becerileri üzerinde durulur.

FARKINDALIKLAR YARATMAK

Koçluk yetkinliklerini daha ileri ve daha derine taşıyacak yeni koçluk araçları ile tanışmaları ve müşteriye farkındalık kazandırmak için çeşitli bilgi, yöntem ve yaklaşımları öğrenmeleri amaçlanır.

AKSİYON ALMAK

Üçlü gruplarda katılımcıların koç, müşteri ve gözlemci olma deneyimi yaşayacakları uygulamalara, eğitimci gözetiminde gerçek koçluk deneyimleme atölye çalışmalarına yer verilir. Müşteri için neyin önemli olduğuna dikkat etme ve harekete geçme sorumluluğunu müşteriye bırakma becerileri üzerinde durulur. Koçluğun profesyonel bir meslek olarak uygulanması, hayatın diğer alanlarına adapte edilmesi ile ilgili olarak açılımlara, koçluğun etik değerleri ve temel ilkeleri üzerinden değinilir.

İLERİ KOÇLUK ATÖLYESİ VE MESLEĞE GEÇİŞ

Katılımcılar, ayrıca danışan ve gözlemci rollerini de üstlenirler. Böylece her katılımcı birçok kez koçluk yapmış, koçluk almış ve yapılan koçlukları gözlemlemiş olur. Farklı olasılıklarda ne şekilde uygulanacağına yönelik örnekler verilir ve bol pratik yaptırılır. Teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesiyle daha ileri koçluk becerileri ve öz güven gelişimi arttırılır.

Feature Icon

Key Coaching Academy ile Profesyonel Koçluk Sertifika Programları hayattaki başarılarınız, hedefleriniz için Anahtarınız oluyor.

 • Uluslararası standartlarda 5 bölümden oluşan bir eğitim alıyor.
 • Kapsamlı Koçluk yaparken kullanılacak formlara ulaşıyor.
 • ICF ünvanlı eğitmenlerden Koçluk seansları ve mezuniyet sonrası 5 aya kadar soru-cevap desteği alıyor.
 • İleri Koçluk Atölyelerimize mezun olduktan sonra bile katılabiliyor.(Uygunluğa göre ve randevulu)
 • İş ve destek ağımıza katılım hakkı elde ediyor.
Feature Icon

HEDEF KİTLE

 • Kişisel gelişim sektöründe her alanda koçluk hizmeti vermeyi hedefleyenler
 • Koçluğu bir meslek olarak yaşamak isteyenler.
 • Koçluk seanslarında profesyonelleşmek isteyenler.
 • Danışanlarına bütünsel çözüm sunmayı amaçlayanlar.
 • Kişisel gelişim sektöründe ayrışmak isteyenler.
 • Kişisel gelişimde başarıyı hedefleyenler.
Koşullar & İletişim

İleri Seviye Koçluk Sertifika Programında 5 modülün tamamı (kesintisiz) verilir.

Aklınıza takılan bir soru mu var? Bize Yazın!